бХДЕНПНКХЙХ, ОНЙЮ ВРН АСДСР Б БХДЕ ЯЯШКНЙ...

 

     онпндхъ мю тхкэл 12 (ОПНЦПЮЛЛЮ анкэьюъ пюгмхжю)
     щохгнд хг й/т хмдхцн - ьСЙЬХМЮ Х еТПЕЛНБ
     GENERATION "о"
     GENERATION "о" (ОПНЦПЮЛЛЮ "бяе япюгс" _ мрб)
     щохгнд хг й/т "12"
     рпеикеп "дерх хмдхцн"


Hosted by uCoz